Gyzgyn satylýan önümler

Esasy önüm kategoriýalary

Kärhanamyz hakda has köp okaň

hakda

kompaniýasy

SENGMI 1998-nji ýylda döräp, kem-kemden galyplaryň açylmagyny, önümçiligini we satuwyny birleşdirýän güýçli gaplaýyş kärhanasyna öwrüldi.Soňky birnäçe ýylyň dowamynda daşary ýurtdaky işimiz uly üstünlikler gazandy we önümlerimiz Günorta-Gündogar Aziýa, hatda Europeewropanyň we Amerikanyň uzak ýerlerine eksport edilýär. Geljekde baýdagy bütin dünýäde dikeris we işewür hyzmatdaşlar bolar Dünýä professional gaplama çözgütlerinden we ýokary hilli gaplama önümlerinden lezzet alyp biler we dilerlerimize bir gezeklik üpjünçilik zynjyryny hödürläp biler.

Koprak oka

Biz bilen habarlaşyň

Biz hem şu ýerde