• head_banner_01-1

Sifter bilen plastmassa ýumşak poroşok bankasyny arassalaň

Sifter bilen plastmassa ýumşak poroşok bankasyny arassalaň

Gysga düşündiriş:

Model belgisi: C34

Giriş:
• Süzgüçli tegelek arassa plastmassa ýumşak poroşok gap.
• Boş poroşok we beýleki düzümdäki poroşok saklamak üçin gap.
• Saýlawyňyz üçin 20g, 25g we 50g göwrümimiz bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

C34 Plastiki ýumşak poroşok gaby

Model

Ölçegi

Ses

C34

D57 * H29 mm

20g

C34

D60 * H31 mm

25g

C34

D71 * H38 mm

50g

Logotip / Reňk

Custöriteleşdirilen ýa-da mugt dizaýn

Material

ABS

Bahasy barada

Müşderiniň adat boýunça dürli haýyşy barlygy sebäpli, sanawda görkezilen baha diňe surat bilen deňeşdirilýär.Soňky sitata almak üçin nähili işlenilmegini isleýändigiňizi aýdyň.

Agram we gaplamak

Isleg boýunça doly toplumda ýa-da aýratynlykda gaplanýar.

Haryt aksiýasy

Hususylaşdyrma önümi:

Adatça MOQ 12000pc, islendik reňk öndürip biler, 50% Depozit, Zawodyň gurşun wagty 25-30 gün.

Bir Stocka önüminde:

MOQ 100PC, ibermäge taýyn, bar bolan ýagdaýynda satýar, özleşdirme ýok, çap edilmeýär

Goldaw nusgasy

Öňki ätiýaçlyk nusgasyny mugt beriň, Öňünden tölenen ýa-da alyjy tarapyndan ýygnalan, adatça 15-20USD.

Goşulan baha hyzmaty

* Önümleriň katalogy onlaýn. * Sargytdan soň mugt logo ýa-da bellik dizaýny.

c34-6

Programma ssenarileriniň giň gerimi

Bu boş gara tegelek ýumşak poroşok, diňe bir poroşok saklamak bilen çäklenmän, gülgüne ýa-da beýleki ýalpyldawuk poroşoklary hem saklap bilýär;Gaýtadan doldurylýan poroşok konteýni, tozan kosmetikanyň köp görnüşini saklap biler, olary dolandyrmagy aňsatlaşdyrar.

Dostlukly dizaýn

Arassa banka, galan bahany barlamaga mümkinçilik berýär.
Ulanmak üçin amatly, boş ýeriňiz barlygy sebäpli, boş makiýa powder tozanyna goýup bilersiňiz.
Gowy möhürlemek, hatarlanan nurbat gapagy poroşokyň ýaýramagynyň öňüni alyp biler, götermek aňsat.

c34
c34-7

Hiqh hilli material

Kosmetiki poroşok konteýner çydamly plastmassadan we ýüz tozany ýumşak gubkadan ýasalýar, hatda poroşok üçin hem peýdaly.

Custörite hyzmat
Reňk sazlamasyny we logotipiň özleşdirilmegini goldaýarys.
Gaplamak gutusy hem bar.

 

Logistika
Deňiz we howa gatnawlaryny goldaýarys.

c34-8

Bir stocka ýagdaýy

Bir stockada käbir ykjam ýagdaýlarymyz bar.Size zerur mukdary we bahany we paýnamanyň sanawyny almak islegiňizi aýdyň.

Sorag-jogap

1. Sargytlaryň iň pes mukdary näçe?
Biziň önümimiz, aksiýa önümleri üçin 100-200 bölek.
Customöriteleşdirilen önümler üçin Moq 3000-12,000 bölek.

2. Logotipimi önümlere çap edip, dürli reňklere düzüp bilerinmi?
Hawa, logotip çap etmegi ýüpek ekranda çap etmek, gyzgyn möhürlemek, 3D çap etmek, şeýle hem stikerleri bir stocka önümlerinde we ýöriteleşdirilen önümlerde müşderiniň islegi hökmünde bellik edip bileris.

3. Başlangyç wagtyňyz näçe?
Bir stocka önümlerinde adatça gurşun wagty sargyt edilenden 3-7 gün soň bolýar.
Customöriteleşdirilen önümler üçin adatça gurşun wagty sargyt edilenden 30-35 gün bolar.

4. Başga önümleriňiz barmy?
Biziň kompaniýamyz kosmetiki gaplaýyş önümlerine, şol sanda kosmetiki plastik banka, kosmetiki plastik çüýşe, atyr turbasy, ýassyk ýassygy, makiýa gubka we puff, dodak gözelligi gaplaýyş, dyrnak çüýşesi, kirpik turbasy we maskara turbasyna üns berýär.

5. Şereketiňiz haýsy ýurtlara eksport etdi?
Aslynda önümlerimizi köp ýurtlara eksport etdik: Aziýanyň ýurtlary: Taýland, Indoneziýa, Hindistan, Kamboja, Filippin, Malaýziýa, Wýetnam, Pakistan;Demirgazyk Amerikadaky ýurtlar: ABŞ, Kanada;Europeewropadaky ýurtlar: Angliýa, Russiýa,Gollandiýa;Günorta Amerikadaky ýurtlar: Meksika;Afrika: Müsür, Botswana;Okeaniýadaky ýurtlar: Awstraliýa.

6. Müşderi bilen aragatnaşyk üçin haýsysyny köplenç ulanýarsyňyz?
WhatsAapp, Wechat, Skype, Line, Messenger we ş.m.

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň