• head_banner_01-1

Kompaniýanyň tertibi

Kompaniýanyň tertibi

SENGMI 1998-nji ýylda döräp, kem-kemden galyplaryň açylmagyny, önümçiligini we satuwyny birleşdirýän güýçli gaplaýyş kärhanasyna öwrüldi.

Soňky birnäçe ýylda daşary ýurtdaky işimiz uly üstünlikler gazandy we önümlerimiz Günorta-Gündogar Aziýa, hatda Europeewropanyň we Amerikanyň uzak ýerlerine eksport edilýär.

Geljekde dünýädäki işewür hyzmatdaşlar professional gaplama çözgütlerinden we ýokary hilli gaplama önümlerinden lezzet alyp bilerler we dilerlerimize bir bitewi üpjünçilik zynjyry hyzmatlaryny hödürlär ýaly, geljekde baýdagy bütin dünýäde dikeris.

Sengmi, gözellik gaplaýyş meýdançasyna barýan ýoluňyza gatnaşmaga taýyn.
500-den gowrak önüm modelimiz bar we esasan plastmassa krem ​​bankalaryna, akril spreý losyon çüýşelerine we kosmetiki makiýaup gaplaryna we turbalaryna üns berýäris.

Hünärmen dizaýner bilen enjamlaşdyrylan, müşderiniň islegine görä önümçiligi özleşdirmäge we köp sanly marka bilen gowy gatnaşyk saklamaga kömek edýäris.

Önümlerimiz, esasanam ýokary bäsdeşlik bahalary bilen ýokary hilli we stilde ýerleşýär, müşderilerimiziň has köp iş mümkinçiliklerine eýe boljakdygyna ynanýarys.

Mundan başga-da, birnäçe önüm dizaýn patentleri, peýdaly model patentleri bar.

Önümiň täzelenmegi we bazaryň islegini kanagatlandyrmak ýolunda hiç wagt durmarys.

 

 

 

WAGT
INFOGRAFIKA
1998

Foshan

2 sany sanjym maşyny bolan kremjar önümçiliginiň usuly bolan seminar başlandy.

2006

Guanç Guangzhouou

“Xingfa” söwda zaly guruldy, adaty dükan satuwyna öwrüldi.

2009-njy ýyl

Guanç Guangzhouou

Meibocheng Satuw Zaly guruldy, önümler halkaralaşdy we Günorta-Gündogar Aziýa eksport edildi.

2015

Foshan

Elektroplatirleme we ýag sepýän zawodyň “Şişan” şahamçasy döredildi, awtomatiki enjamlar girizildi.

2016

Foshan

“Shishan” şahamçasynyň gurluşy tamamlandy, “Air Cushionpowder” makiýaup önümleriniň esasy önümçiligine öwrüldi.

2017

Foshan

“Phase.lll Xiqiao” täze şahamçasy, 120PCS-den gowrak enjamlar ýa-da enjamlar bilen enjamlaşdyryldy.

2018

Foshan

“Sengmi” kompaniýasy döredildi, onlaýn dükanyň ýerleşişi tamamlandy, serhet ýakasyndaky “E-söwda” meýdançasyny gözledik.

2020

Guanç Guangzhouou

“Xiqiao” bazasy ajaýyp ýeriň giňelmegi, täze ussahanalaryň ulanylmagy sebäpli Gaoming etrabyna göçdi we kosmetiki gaplamalara täze syýahat başladyk.