• head_banner_01-1

Krem üçin täç şekilli altyn akril banka

Krem üçin täç şekilli altyn akril banka

Gysga düşündiriş:

Model belgisi: A20
Giriş:
Krem üçin lýuks täç şekilli altyn akril banka.
Ak PP Içki tanky.
Köp reňkli gapak we möhürleýji patch.


 • Her biriniň bahasy:MOQ 100pcs
 • Göwrümi:Bahasy
 • 20ml:$ 0.54
 • 50ml:$ 1.21
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Haryt maglumatlary

  A20Akril krem ​​bankasy

  Model

  Boý

  Diametri

  Ses

  A20

  55mm

  57mm

  20ml

  A20

  62mm

  67mm

  50ml

  Logotip / Reňk Custöriteleşdirilen ýa-da mugt dizaýn
  Material Akril beden + PP içki tank
  Bahasy barada Müşderiniň adat boýunça dürli haýyşy barlygy sebäpli, Sanawda görkezilen baha diňe bu bankanyň salgylanmasy üçin, surat bilen deňdir, ahyrky sitatany almak üçin nähili işlemelidigini aýdyň.
  Agram we gaplamak Isleg boýunça doly toplumda ýa-da aýratynlykda gaplanýar.
  Haryt paýnamasy Hususylaşdyrma önümi:
  Adatça MOQ 3000pc, islendik reňk öndürip biler, 50% Depozit, Zawodyň gurşun wagty 25-30 gün.
  Bir Stocka önüminde:
  Ibermäge taýyn MOQ 100PC, bar bolan ýagdaýynda satmak, özleşdirmek, çap etmek ýok
  Goldaw nusgasy Mugt, öňünden tölenen ýa-da alyjy tarapyndan ýygnalan, adatça 15- 20USD-a mugt aksiýa nusgasyny beriň.
  Goşulan baha hyzmaty * Önümleriň katalogy onlaýn. * Sargytdan soň mugt logo ýa-da bellik dizaýny.

  Önümiň beýany

  Crown Shaped Gold Acrylic Jar 7

  Köp wezipeli programmalar

  Täç şekilli akril banka, nemlendiriji, ýüz kremi, göz kremi, ýalpyldawuk poroşok, beden ýagy, dodak balzam, dodak gabygy, melhemler, duzlar we ş.m. ýaly kosmetiki we derini bejermek önümleri üçin ulanylyp bilinýän ajaýyp ýokary derejeli gapdyr.

  Gowy möhürlemek

  Bu goşa diwar plastmassa banka daşky nurbat gapagyndan, bankanyň korpusyndan, içki gapdan we içki gapagyndan durýar.Bu güýçli we berk gurluş, bankanyň howa geçirijiligini üpjün edip, onuň syzmagyna ýa-da tegmilleriniň öňüni alyp biler.

  Crown Shaped Gold Acrylic Jar 6
  Crown Shaped Gold Acrylic Jar 8

  Qualityokary hilli akril material

  Bu banka belli we ýokary hilli materialdan - akril, ekologiýa taýdan arassa we gaýtadan ulanylýan materialdan ýasalýar we bankany berk we çydamly edýär.

  Göçme dizaýn

  Kiçijik ululygy we ýeňil agramy adamlary islendik ýere alyp gitmäge mümkinçilik berýär.Götermek aňsat, ulanmak ýönekeý we arassa.

  Crown Shaped Gold Acrylic Jar 3
  Crown Shaped Gold Acrylic Jar 4

  Ibermek opsiýalary

  “Air Express” we deňiz arkaly iberilmegini goldaýarys.
  Poçta indeksiňizi bize iberiň we iberiş bahasyny barlamak üçin zerur mukdary aýdyň.

  Çalt iberiş

  Hytaýda ýerleşýän iki zawodymyz bar, bu küýze siziň gyssagly zerurlygyňy üpjün etmek üçin elmydama saklanýar.
  Adatça eltip bermek 2 günüň içinde iberiler.
  Yoururduňyza gelmek üçin 7 gün töweregi wagt gerek bolar.

  Crown Shaped Gold Acrylic Jar 1

  Üstünliklerimiz

  Sargyt bermek we dürli görnüşli hyzmatlary hödürlemek aňsat

  1. Müşderi synagy: Gaplamazdan ozal 3 gezek syzdyryş synagyny edýäris, zerur bolsa ähli müşderi synaglaryny kabul edýäris.

  2. Etiketkany çap etmek: Ekran / ýüpek çap etmek, gyzgyn möhürlemek we beýlekileriň üstünde işlemek.

  3. Gaplamak stili: Kartondaky poli halta, kartonda her poli halta üçin 5 çüýşe ýaly.

  4. Mysal: Hilini barlamak üçin size mugt nusga hödürläp bileris.

  5. Galyp ýasamak: Öz dizaýnyňyza görä modelleri öndürip bileris.

  6. Hil kepilligi: kemçilikleri 1: 1 çalyşýarys.

  7. Eltip bermek: aksiýasy bar bolsa 2-3 gün.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň