• head_banner_01-1

Göwher lýuks dodak reňkli çüýşe dodaklaryň ýalpyldawuk turbalary

Göwher lýuks dodak reňkli çüýşe dodaklaryň ýalpyldawuk turbalary

Gysga düşündiriş:

Model belgisi: W662

Giriş:

Lip Göwher bilen arassa dodak ýalpyldawuk turbalary

Lip 2,8ml dodak ýalpyldawuk saklap bilýän turba

● Ajaýyp dizaýn, arassa turba göwresi, doldurylýan.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

W662 Plastiki dodaklaryň ýalpyldawuk turbasy

Model

Ölçegi

Ses

W662

21 * 110 mm

2,8 ml

Logotip / Reňk Custöriteleşdirilen ýa-da mugt dizaýn
Material ABS
Bahasy barada Müşderiniň adat boýunça dürli haýyşy bar, sanawdaptüwi diňe şuny görkezmek üçinturba, surat ýaly bir proses.Amal edilmegini isleýändigiňizi anyklaňedgutarnykly sitata almak üçin.
Agram we gaplamak Doly toplumda gaplanan ýa-daaýratynlykdahaýyşy boýunça.
Haryt aksiýasy Hususylaşdyrma önümi:
Adatça MOQ12000 sany, islendik reňk öndürip biler, 50% Depozit, Zawodyň gurşun wagty 25-30 gün.
Bir Stocka önüminde:
MOQ200PC, ibermäge taýyn, bar bolan ýagdaýynda satmak, özleşdirmek, çap etmek ýok
Goldaw nusgasy Öňki ätiýaçlyk nusgasyny mugt beriň, Öňünden tölenen ýa-da alyjy tarapyndan ýygnalan, adatça 15-20USD.
Goşulan baha hyzmaty * Önümleriň katalogy onlaýn. * Sargytdan soň mugt logo ýa-da bellik dizaýny.

Önümiň beýany

wefrz (1)

Programma ssenarileriniň giň gerimi

Funksiýalary bolan bu kiçijik arassalanyp bolýan dodak ýalpyldawuk turbalary gaýtadan ulanylýar we doldurylýar, gündelik durmuşynda ulanmaga başlaýanlar üçin dürli dodak ýalpyldawuklaryny, dodaklary ýalpyldawuk, dodak balzamyny, pomada ýa-da beýleki suwuklyklary saklaýan hudaý, oturylyşyk, konsert, festiwal üçin ajaýyp esbaplar , ýubileý we başgalar

Dostlukly dizaýn

boş plastmassa dodak balzam turbasy aç-açan korpus bilen bezelendir, şonuň üçin kosmetikanyň galan göwrümini aç-açan, amaly we götermek üçin amatly, syýahat we iş saparlary üçin laýyk görersiňiz.

wefrz (2)
wefrz (3)

Qualityokary hilli material

arassa mini dodak ýalpyldawuk turbalarymyz turbanyň ýokarsyndaky göwher göwher bilen bezelendir, gapaklary we çotgalary bilen ajaýyp we owadan, plastmassa materialdan ýasalan, ýuwup bolýan we berk çydamlylygy bilen gaýtadan ulanylýan, birnäçe gezek ulanylyp bilner.

Custörite hyzmat.
Logotipiň çap edilmegini we reňk aýratynlaşdyrylmagyny goldaýarys.

Gaplamak gutusy hem bar

Logistika

Deňiz we howa gatnawlaryny goldaýarys.

wefrz (4)

Bir stockadaky ýagdaý

Bir stockada käbir ykjam ýagdaýlarymyz bar.Size zerur mukdary we bahany we paýnamanyň sanawyny almak islegiňizi aýdyň.

Sorag-jogap

1. Iň az sargyt mukdary näçe?
Biziň önümimiz, aksiýa önümleri üçin 100-200 bölek.
Customöriteleşdirilen önümler üçin Moq 3000-12,000 bölek.

2. Logotipimi önümlere çap edip, dürli reňklere düzüp bilerinmi?
Hawa, logotip çap etmegi ýüpek ekranda çap etmek, gyzgyn möhürlemek, 3D çap etmek, şeýle hem stikerleri bir stocka önümlerinde we ýöriteleşdirilen önümlerde müşderiniň islegi hökmünde bellik edip bileris.

3.Siziň baş wagtyňyz näçe?
Gurşun wagty zerur önümleriň mukdaryna baglydyr.
Bir stocka önümleri üçin gurşun wagty adatça 2 hepdäniň içinde bolýar.
Customöriteleşdirilen önüm üçin gurşun wagty adatça 30-35 gün töweregi.

4. Tölegi nädip işlemeli?
Müşderiler VISA kartoçkasy, mastercard, T / T, PayPal, Apple Pay, Google Pay, onlaýn geçiriş pay Töleg tölegini geçirýäris we Ali Pay we ş.m.

5. Şereketiňiz haýsy ýurtlara eksport etdi?
Önümlerimizi Günorta-Gündogar Aziýa, Demirgazyk Amerika ýygy-ýygydan eksport etdik.Wýetnam, Taýland, Kamboja, Indoneziýa, Hindistan, Filippinler, Malaýziýa, ABŞ, Kanada, Meksika, şeýle hem Awstraliýa, Beýik Britaniýa.

6.Haýsy müşderi bilen aragatnaşyk üçin köplenç ulanýarsyňyz?
WhatsAapp Wechat, Line, E-poçta, Skype.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň