• head_banner_01-1

Boş ýörite akril banka we çüýşe toplumy- E315

Boş ýörite akril banka we çüýşe toplumy- E315

Gysga düşündiriş:

Model belgisi: E315
Giriş:
Omörite plastik banka we çüýşe toplumy
Akril materialdan ýasalan, syzdyryjy, çydamly
Krem we losyon üçin ajaýyp gaplar.

 


 • Her biriniň bahasy:MOQ 3000pcs
 • Göwrümi:Bahasy
 • 10g banka:$ 0.43
 • 30g banka:$ 0.79
 • 30ml çüýşe:$ 1.1
 • 50ml çüýşe:$ 1.2
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Haryt maglumatlary

  E315 Akril banka we çüýşe toplumy

  Model

  Boý

  Diametri

  Ses

  E315-10g-banka

  44mm

  44mm

  10g

  E315-30g-banka

  60mm

  60mm

  30g

  E315-30ml-çüýşe

  112mm

  42mm

  30ml

  E315-50ml-çüýşe

  149mm

  42mm

  50ml

  Logotip / Reňk Custöriteleşdirilen ýa-da mugt dizaýn
  Material Akril
  Bahasy barada Müşderileriň özleşdirmek boýunça dürli islegleri barlygy sebäpli, sanawda görkezilen bahalar, suratlarda görkezilişi ýaly çeper eserlere görä diňe bu banka degişlidir.Soňky sitatany almak üçin gaýtadan işlenilmegini isleýändigiňizi aýdyň
  Agram we gaplamak Doly toplumda gaplanan ýa-daaýratynlykdahaýyşy boýunça.
  Haryt paýnamasy Hususylaşdyrma önümi:
    Adatça MOQ3000 sany, islendik reňk öndürip biler, 50% Depozit, Zawodyň gurşun wagty 25-30 gün.
    Bir Stocka önüminde:
    Ibermäge taýyn MOQ 100PC, bar bolan ýagdaýynda satmak, özleşdirmek, çap etmek ýok
  Goldaw nusgasy Mugt, ätiýaçlyk nusgasyny mugt beriň, Öňünden tölenen ýa-da alyjy tarapyndan ýygnalan, adatça 15- 20USD.
  Goşulan baha hyzmaty * Önümleriň katalogy onlaýn. * Sargytdan soň mugt logo ýa-da bellik dizaýny.

  Önümiň beýany

  Empty Custom Acrylic Jar and B6

  Programma ssenarileriniň giň gerimi

  Bu akril banka ýüz kremini, göz kremini, ýalpyldawuk poroşoky, bedeniň gabygyny, dodak balzamyny, beden ýagyny, dyrnak gözelligi jeli, melhemleri, duzlary we ş.m. saklamak üçin ulanylyp bilner.
  Çüýşeler losyon, serum we beýleki derini bejermek önümlerini saklamak üçin ulanylyp bilner.

  Gaty möhürlemek

  Içki çyzgy we bankanyň nurbat gapagy bankanyň içindäki önümleri hapalanmazlygy üçin berk möhür döretmäge kömek edýär.

  Empty Custom Acrylic Jar and B5
  Empty Custom Acrylic Jar and B4

  Qualityokary hilli material

  Bu gap gaýtadan ulanylýan we gaýtadan ulanylýan ABS materialyndan ýasaldy we bu işiň berk gurluşyna köp goşant goşýar.

  Custöriteleşdirilen hyzmat

  Bu banka we çüýşe toplumy düzülip bilner, innowasiýa we döredijilikli pikirleriňizi goldamak üçin reňkini, nyşanyny we bankanyň şekillerini sazlap bileris.

  Empty Custom Acrylic Jar and B3

  Logistika opsiýalary we çalt eltip bermek

  Deňiz we Howa arkaly ýük daşamagy goldaýarys.

  Adatça müşderilerimize harytlary az mukdarda Howa arkaly ibermegi maslahat berýäris, köp mukdarda haryt barada aýdylanda bolsa, çykdajylary arzanlatmak we artykmaçlyklary ýokarlandyrmak üçin deňiz görnüşi has amatly bolup görünýär.

  Poçta indeksiňizi bize iberiň we iberiş bahasyny we iň gowy iberiş usulyny barlamak üçin zerur mukdaryny aýdyň.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Önümleriň kategoriýalary