• head_banner_01-1

Boş göwher şekilli plastik krem ​​bankasy

Boş göwher şekilli plastik krem ​​bankasy

Gysga düşündiriş:

Model belgisi: A31
Giriş:
Krem üçin göwher göwher şekilli goşa diwar plastik banka.
Qualityokary hilli akril materialdan ýasalan, ýeňil agramly, götermek aňsat
Owadan görnüş, howa geçirmeýän gurluşyk.


 • Her biriniň bahasy:MOQ 100pcs
 • Göwrümi:Bahasy
 • 5ml:$ 0.32
 • 10ml:$ 0.47
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Haryt maglumatlary

  A31 Akril krem ​​bankasy

  Model

  Boý

  Diametri

  Ses

  A31

  42mm

  37mm

  5ml

  A31

  62mm

  44mm

  10ml

  Logotip / Reňk Custöriteleşdirilen ýa-da mugt dizaýn
  Material Akril + ABS + PP
  Bahasy barada Müşderileriň özleşdirmek boýunça dürli islegleri barlygy sebäpli, sanawda görkezilen bahalar, suratlarda görkezilişi ýaly çeper eserlere görä diňe bu banka degişlidir.Soňky sitatany almak üçin nähili işlenilmegini isleýändigiňizi aýdyň.
  Agram we gaplamak Isleg boýunça doly toplumda ýa-da aýratynlykda gaplanýar.
  Haryt paýnamasy Hususylaşdyrma önümi:
    Adatça MOQ 3000pc, islendik reňk öndürip biler, 50% Depozit, Zawodyň gurşun wagty 25-30 gün.
    Bir Stocka önüminde:
    Ibermäge taýyn MOQ 100PC, bar bolan ýagdaýynda satmak, özleşdirmek, çap etmek ýok
  Goldaw nusgasy Mugt, ätiýaçlyk nusgasyny mugt beriň, Öňünden tölenen ýa-da alyjy tarapyndan ýygnalan, adatça 15- 20USD.
  Goşulan baha hyzmaty * Önümleriň katalogy onlaýn. * Sargytdan soň mugt logo ýa-da bellik dizaýny.

  Önümiň beýany

  Empty Diamond Shaped Plastic C7

  Programma ssenarileriniň giň gerimi

  Göwher şekilli akril banka köp wezipeli.Kosmetika we derini bejermek pudaklarynda giňden ulanylýar.Faceüz kremini, göz kremini, dodak balzamyny, dodak gabygyny, palçyk maskasyny, ýalpyldawuk tozy, beden ýagyny, melhemleri, duzlary we ş.m. saklamak üçin ulanylyp bilner.

  Gaty möhürlemek

  Buraw gapagy önümiňizi ikinji derejeli hapalanmakdan aýyrmaga kömek edýär.Küýzäniň içki gapagy syzmagyň we dökülmegiň öňüni almaga kömek edýär.Galyň galyň beden, bolup biljek zeperleriň öňüni almak üçin ýeterlik derejede berk we berkdir.Güýze çydamly.

  Empty Diamond Shaped Plastic C9
  Empty Diamond Shaped Plastic C8

  Qualityokary hilli akril material

  Bu boş göwher şekilli plastik krem ​​bankasy, döwülmegine, döwülmegine we çişmegine garşy durup bilýän akril materialdan ýasalýar.

  Çydamly, teksturaly, ekologiýa taýdan arassa, gaýtadan ulanylýan.

  Bir Stockanyň ýagdaýy

  Adatça LOW MOQ bilen müşderiniň gyssagly gowşuryş islegini kanagatlandyrmak üçin önümlerimiziň ammarynda saklaýarys.

  Has giňişleýin maglumat üçin aksiýa sanawyny göçürip alyp bilersiňiz, haýsydyr bir maslahat gerek bolsa, bize ýüz tutup bilersiňiz:

  E-poçta:sengmi@seng-mi.com

  Whatsapp: +86 18042844866


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň