• head_banner_01-1

Hyzmat

Hyzmat

Töleg usullary

Howpsuz, amatly we täsirli we ygtybarly hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýýan dürli onlaýn esasy platformalary we oflayn bank geçirimlerini we beýleki töleg usullaryny goldaýarys.

pay2

Gaplamak ýoly

Harytlar adaty kartonlar bilen ýa-da islegiňiz boýunça gaplanýar.

packing way (3)
packing way (2)
packing way (4)

Ibermegiň usullary

Harytlary hemme ýere eltip bolýar.Howa, gämi, gury ýer we beýleki transport usullaryny goldaýarys.Býudjetiňize görä iň amatly we amatly gowşuryş usulyny saýlamaga kömek ederis.

Shipping Methods1

Eltip bermegiň wagty

Bir stocka önümlerinde 7 günüň içinde iberilip bilner we ýöriteleşdirilen önümlere görä, gurşun wagty adatça 25-30 gün bolar.